Třída „ŽABIČKY“

1.třída ŽABIČKYNálepka Pixerstick Žába • Pixers® • Žijeme pro změnuAneta Trnková

Počet dětí: 15 dětí

Věk dětí:  2 – 5 let


Skáče žabka, žabička

okolo malého rybníčka.

Rozhlíží se kolem sebe,

kde je asi modré nebe?

Nebe není pro žabičky,

skoč si radši do vodičky.


Třída Žabiček se nachází v přízemí budovy mateřské školy.

Z šatny vstupujeme do prostorné třídy, která je vybavena novým nábytkovým setem (vestavěná skříň a skříň ve tvaru domečku) a stolečky se židličkami různých velikostí.

Ve třídě máme také hrací centra ( dopravní koberec s auty, kuchyňku, prodejnu, koberec pro stavění z kostek, kadeřnický salon a čtecí/prohlížení koutek), která s dětmi využíváme každý den jak při volné hře, tak při rozvoji vzdělání a vědomostí.

V návaznosti na třídu je vstup do koupelny (výškově přizpůsobena dětem) a také do lehárny, kterou nejvíce využíváme pro polední odpočinek na matracích, však její využití je rozmanité. S dětmi v lehárně cvičíme, hrajeme společné hry, každé ráno se zde scházíme v komunitním kruhu, hrajeme a zpíváme si u klavíru atd.

Společně s dětmi jsme vytvořily "Žabičková třídní pravidla", podle nichž se řídíme celý rok.

Cílem je zvyknout si na prostředí mateřské školy, v rámci sebeobsluhy se postarat sám o sebe.Nebát se realizovat jednoduché úkoly nejprve pod vedením (učitelky či ostatních kamarádů), později samostatně.

S dětmi se celoročně v tématických celcích seznamujeme s básničkami, písničkami, pohyby, cvičením, přírodou, zvířaty, společenskými pravidly, pracujeme s neobvyklým materiálem, děti také využívají pedagogické pomůcky např: Klokanův kufr. Naším cílem je rozvoj celé osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, jeho osobní spokojenosti a napomáhat dítěti chápat okolní svět a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Ve třídě se snažíme vytvořit přátelské prostředí, kde každé dítě může vyjádřit svůj názor či přání a  uplatnit své poznatky.


Rodiče pravidelně informujeme o aktuálním dění na nástěnce v šatně, kde si také mohou prohlédnout výtvarné práce svých dětí. Také tu rodiče naleznou přehled písniček a básniček, které se v daném čase učíme.

V naší „ŽABIČKOVÉ“ třídě se pravidelně každé ráno děti ze všech tří tříd do 7.00 scházejí a od 15:00 rozcházejí domů.