SponzořiDěkujeme rodičům Tomáška Zaryckého za


zprostředkování daru


od firmy TPCA Kolín. Díky tomu jsme zakoupili


na školní zahradu pružinové houpadlo.

Hledá se "dárce"!


Na nové hračky

sešly by se "kačky"!?

A na  nové vybavení

jich také mnoho není!!

Našel by se pán či paní

co si dar odečte z daní?Budou vděční kluci, holky

za sponzora naší školky.

Výše není důležitá,

každá bude využitá.

A na této stránce

zveřejníme dárce!

 

Děkujeme současným i budoucím sponzorům za poskytnuté finanční i věcné dary.


Je možné sponzorovat MŠ?

Z hlediska možného odpočtu poskytnutého daru od základu daně je možné MŠ sponzorovat. MŠ použije případný sponzorský dar na základní činnosti a aktivity školy (například nákup vybavení tříd a zahrady, hraček, výtvarných potřeb, výlety atd.).


Jaké jsou podmínky pro sponzoring?

Zákon 568/1992Sb. o dani z příjmu stanoví jiné podmínky pro fyzické osoby a jiné podmínky pro osoby právnické (s.r.o., a.s., apod.)

Fyzické osoby:

- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000 Kč

- maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby:

- hodnota daru minimálně 2.000 kč

- maximálně 5% ze základu daně

- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání


Uplatní daňový odpočet i zaměstnanec?

Ano uplatní. Zaměstnanec předloží vždy v lednu svému zaměstnavateli doklady o poskytnutých darech v zúčtování záloh na daň z příjmu vrátí příslušný přeplatek na dani zpravidla s únorovou nebo březnovou mzdou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.


Pokud podnikám a vykazuji daňovou ztrátu, mohu uplatnit odpočet daru?

Ne, v tomto případě odpočet neuplatníte, neboť snižovat o poskytnuté dary je možné pouze kladný daňový doklad.


Kolik ve skutečnosti ušetřím poskytnutím daru na daních?

To záleží na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Pokud budete například ve skupině se sazbou 25% a v této skupině odpočtete dar 1.000 Kč, bude faktická úspora na dani 250 Kč.


Bude MŠ platit z daru nějakou daň?

nebude, tyto dary jsou osvobozeny od daně darovací.


Mohu poskytnout věcný dar?

Ano, je však předem třeba se dohodnout o konkrétním předmětu daru. MŠ může například použít jen vybavení s příslušnými atesty, kterými jsou předměty schváleny pro danou věkovou kategorii dětí, atd.