Pro rodiče


Povinnosti rodičů

 

- předat dítě paní učitelce, tak abyste si byli jisti,že o dítěti učitelka ví


- sdělit informace o jakémkoliv zdravotním stavu


- veškeré platby provádět včas ( do 15.dne v měsíci )

 

- školné plaťte v MŠ hotově nebo účtem 1163800349/0800 + jméno dítěte


- školné pro rok 2020/2021 činí 280 Kč měsíčně (školné plaťte od září do června, prázdniny  budou vyúčtovány odděleně dle docházky)


- školné za červenec 2020 je 13 Kč/den


- školné za srpen 2020 je 13 Kč/den


- nezapomínat odhlašovat obědy na následující den do 13:00 (přes internet nebo do sešitu u jídelny)


- dodržovat Školní řád


- dodržovat Vnitřní řád školní jídelnyRady rodičům


- dítě vždy odveďte do třídy a předejte osobně paní učitelce


- neprodlužujte zbytečně loučení


- čím delší slibování, tím je to pro dítě horší


- NESLIBUJTE, že přijdete po obědě, když slib nemůžete splnit


- motivujte děti k jídlu, jídelníček je pestrý podle norem pro předškolní děti


- všechny potřebné informace jsou na hlavní nástěnce u hlavních dveří nebo přímo na hlavních dveřích

 

- sledujte práce svých dětí na nástěnkách


- máte-li požadavky, problémy nebo přání řešte hned s Vašimi učitelkami nebo se obraťte na vedoucí učitelku