Pro rodiče


Povinnosti rodičů

 

- předat dítě paní učitelce


- sdělit informace o zdravotním stavu


- veškeré platby provádět včas

 

- školné plaťte v MŠ hotově nebo účtem 1163800349/0800 + jméno dítěte


- školné pro rok 2017/2018 činí 220 Kč měsíčně (školné plaťte od září do června, prázdniny  budou vyúčtovány odděleně dle docházky)


- školné za červenec 2017 je 8 Kč/den,6 Kč/den při omezení docházky


- školné za srpen 2017 je 7 Kč/den, 5 Kč/den při omezení docházky


- nezapomínat odhlašovat obědy na následující den do 13:00 (přes internet nebo do sešitu u jídelny)


- dodržovat Školní řád a Vnitřní řád školní jídelnyRady rodičům


- dítě vždy odveďte do třídy a předejte paní učitelce


- neprodlužujte zbytečně loučení


- čím delší slibování, tím je to pro dítě horší


- neslibujte, že přijdete po obědě, když slib nemůžete splnit


- motivujte děti k jídlu, jídelníček je pestrý podle norem pro předškolní děti


- všechny potřebné informace jsou na hlavní nástěnce u hlavních dveří nebo přímo na hlavních dveřích

 

- sledujte práce svých dětí na nástěnkách


- máte-li požadavky, problémy nebo přání řešte hned s Vašimi učitelkami nebo se obraťte na vedoucí učitelku