Třída „ŠIKULOVÉ“

3.třída ŠIKULOVÉAneta Šourková               Žaneta Rudolfová


Počet dětí: 28 dětí


5 - 6 (7) let

Třídu „Šikulů“ navštěvuje v letošním školním roce 28 dětí – 14 dívek a 14 chlapců. Jedná se o děti předškolního věku a děti s OŠD.

Děti rozvíjíme po stránce fyzické, psychické i sociální, podporujeme jejich tvořivost a fantazii. Seznamujeme se s živou i neživou přírodou, ročními obdobími, vytváříme kladný vztah k prostředí, které nás obklopuje a kde žijeme. Děti vedeme k větší samostatnosti při oblékání a stolování, k udržování pořádku ve třídě i v šatně. Upevňujeme přátelské vztahy mezi dětmi i dospělými, učíme se být k sobě ohleduplní, pomáhat si.

Hlavní náplní dne ve třídě předškoláků je příprava na nástup školní docházky. Budoucí školáky vedeme ke správnému držení tužky, proto často modelujeme a procvičujeme grafomotoriku ruky. Poznáváme barvy základní i doplňkové, geometrické tvary, zdokonalujeme početní a předpočetní představy, procvičujeme sluchové, zrakové a prostorové vnímání. Pro děti připravujeme všelijaké úkoly, přicházíme na různá řešení, vypracováváme pracovní listy. Povídáme si o věcech okolo nás, vyprávíme si pohádky, učíme se básničky a říkanky, zpíváme za doprovodu klavíru. Dbáme na správnou výslovnost všech hlásek, procvičujeme motoriku mluvidel, zařazujeme logopedické chvilky.

Podporujeme kladný vztah k pohybu, cvičíme denně uvnitř i venku, hrajeme pohybové hry, chodíme na vycházky do města i do přírody.