Třída „STONOŽKY“

3. třída STONOŽKY


Ms-stonozka


Alena Matlasová             Veronika SimonováPočet dětí: 26 dětíTřída STONOŽEK  je složena z nejstarších dětí 5-6 (7) let. Jedná se o děti předškolního věku a děti s OŠD.

V předškolní vzdělávání podporujeme rozvoj osobnosti dítěte, podílíme se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Seznamujeme se s ročními obdobími, vytváříme kladný vztah k prostředí, které nás obklopuje a kde žijeme. Děti vedeme k větší samostatnosti při oblékání, stolování, k udržování pořádku ve třídě i v šatně, upevňování hygienických návyků. Klademe důraz na individualitu dítěte, jeho potřeby, rozvoj sebedůvěry a sebejistoty dítěte. Upevňujeme přátelské vztahy mezi dětmi i dospělými, učíme se být k sobě tolerantní, ohleduplní, pomáhat si, vzájemně se respektovat. Dodržujeme daná pravidla mateřské školy.

Hlavní náplní dne ve třídě předškoláků je příprava do základní školy. Budoucí prvňáčky vedeme ke správnému sezení u stolečku, držení tužky, poznáváme základní i doplňkové barvy, geometrické tvary, zdokonalujeme matematické představy. Zaměřujeme se na procvičování jemné a hrubé motoriky. Pro děti každý den připravujeme úkoly, při kterých si rozšiřujeme sluchové, zrakové a prostorové vnímání. Paměť trénujeme pomocí zpěvu písniček za doprovodu klavíru a recitací básniček.

Rozvíjíme pohybové dovednosti, každodenně cvičíme uvnitř i venku (s hudbou a sportovním náčiním), hrajeme pohybové hry. Pravidelně chodíme na vycházky do města i do přírody.

V průběhu roku je pro děti připravený pestrý kulturní program – výstavy, divadla představení, výchovné programy a výlety.

Naší snahou je aktivně spolupracovat s rodiči, vytvořit základy postavené na důvěře, porozumění při společné výchově jejich dětí. V průběhu roku a jednotlivých ročních obdobích jsou připraveny různé společné akce, do kterých se rodiče s dětmi mohou zapojovat.