Třída „SLUNÍČKA“

2.třída SLUNÍČKA
Bc. Radka Černovská                Lenka PacltováPočet dětí: 22 dětí

 

Třída SLUNÍČEK je složena z dětí s věkovým rozmezím 2-5 let.

Třídní vzdělávací program jsme vypracovaly tak, aby vyhovoval všem věkovým skupinám a individuálním potřebám dětí.

Prostory třídy jsou v prvním patře, kde se nachází šatna a z ní je přístup do krásné a prostorné třídy, která je v přední části vybavena novým barevným nábytkem, stolečky a židličkami různých velikostí a hracími koutky -  koutek s auty a dopravním kobercem, koutek s kuchyňkou a koutek s didaktickými hrami a pomůckami. Zadní část třídy slouží jako herna a také je velmi často využívána k tělovýchovným aktivitám. Zde po obědě děti tráví svůj čas odpočinku na matracích, které jsou uloženy v dřevěné skříni společně s peřinkami a polštáři.

Dětem nabízíme vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, zajímavé a obsahově bohaté. Je pro nás důležité, aby se děti cítily jistě, bezpečně a spokojeně.

Plnohodnotně doplňujeme a podporujeme rodinou výchovu a pomáháme zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho rozvoji a učení.

Učíme se zdokonalovat návyky denní potřeby, které si neseme z domova. Jedná se o soustředěnost, sebeobsluhu, stolování, slušné chování a samozřejmostí je kladný vztah k přírodě a její ochraně.

S dětmi dodržujeme daná třídní pravidla. Klademe důraz na správné vyjadřování a dětem pomáháme se správným vyslovováním všech hlásek.