Třída „SLUNÍČKA“

2.třída SLUNÍČKA

 

 

 

Ilona Ondráčková            Bc. Radka ČernovskáPočet dětí: 25 dětí

2– 5 let

V naší třídě "Sluníček"pracujeme podle daného ŠVP. Vypracovaly jsme třídní program tak, aby vyhovoval přímo naší třídě, to znamená všem věkovým skupinám a  individuálním potřebám dětí.

V letošním školním roce máme 9 dívek a 16 chlapců. Děti jsou v rozpětí 2 až 5 let. Vzdělávání probíhá po celý pobyt dítěte v mateřské škole. Každé dítě je individualita a my učitelky uznáváme osobnost každého z nich. K tomuto vedeme i všechny děti, aby se postupně naučily respektovat a komunikovat mezi sebou i s dospělými. Klademe důraz na správné vyjadřování a dětem pomáháme se správným vyslovováním všech hlásek, samozřejmě postupně celoročně. Aby se naučily správně artikulovat a hovořit celými větami a to bez ostychu. Učí se zdokonalovat své návyky, které si přinesly z domova. Jedná se o soustředěnost, umění se zklidnit je-li to zapotřebí, sebeobsluhu, stolování a samozřejmostí je kladný vztah k přírodě a její ochraně.

Přejeme si, aby se děti cítily šťastně, poznaly kamarády a do třídy "Sluníček" se vždy těšily i na nás paní učitelky. Každý den pro ně máme připraven pestrý a zároveň naučný a hravý program.