Třída „ŽABIČKY“

1.třída ŽABIČKY
Blanka Nožičková          Bc. Andrea Menclová


Počet dětí: 24 dětí

2 – 5 let

Třída žabiček se nachází v přízemí budovy MŠ.  Z chodby se prochází šatnou dětí do třídy, kuchyňky, dále do umývárny a do herny, která slouží k ranním hrám, cvičení a odpočinku dětí. Herna je vybavena pomůckami na cvičení (švédská bedna, žíněnka, obruče, polštářky na motivované cvičení, hůlky, lavička, ribstoly, míče) lehátky, televizorem s DVD přehrávačem, rádiem. Třída je vybavena nábytkem pro děti, kuchyňkou, kosmetickým salonkem, koutkem pro celkový rozvoj dětí (puzzle, obrázkové encyklopedie, pomůcky pro rozvoj smyslových orgánů a didaktické pomůcky). Děti mají kdykoli přístup k várnicím s pitím.

Jsme třída s dětmi ve věku 2-5 let. Je tu 11 holčiček a 13 chlapců. Ve třídě je často využíván klavír a stavebnice velkých molitanových kostek. V naší třídě se děti seznamují s novým prostředím a novými kamarády. Poznávají a učí se různým činnostem, které plníme během dne.

Rodiče pravidelně informujeme o týdenních blocích na nástěnkách v šatně. Zde vystavujeme i práce dětí, přehled písniček a básniček, které se k danému tématu učíme.

V naší „žabičkové“ třídě se pravidelně každé ráno děti ze všech tří oddělení scházejí a od 15:00 rozcházejí domů. Děti mladšího věku se naučí od dětí předškolního věku spoustu nových věcí.