Učitelský sbor


Vedoucí mateřské školy:


Bc. Černovská Radka


Učitelky:


Trnková Aneta


Matlasová Alena


Pacltová Lenka


Simonová Veronika