O nás


Naše školkaMateřská škola je tří třídní:

1. třída - ŽABIČKY

2. třída - SLUNÍČKA

3. třída - STONOŽKY

Dvě třídy jsou heterogenní a jedna třída předškoláků, kterým se věnuje 5 učitelek. Pracujeme zde podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nese název: „Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí“. Všechny paní učitelky se snaží individuálně pracovat s dětmi, přihlížet k jejich potřebám a možnostem. Dbají na to, aby prostředí pro děti bylo podnětné, zajímavé, aby každé dítě mohlo ukázat, že je šikovné. Někdo umí malovat, někdo zpívat, skládat puzzle, jiný tvoří z papíru. Tímto vším se děti nenásilnou cestou připravují na školu. Děti si zvykají na to, že jsou v kolektivu přijímány, že každý vyniká v něčem jiném a že je máme všechny rády.

 


Koncepce školy

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. Vést děti tak,aby na konci svého předškolního období byly jedinečnou osobností, byly schopny zvládat nároky života. Děti jsou vedeny jak k samostatnosti, tak k práci ve skupině , k pomoci kamarádovi. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, v letošním roce pod názvem: "DVANÁCT JE MĚSÍCŮ A KAŽDÝ Z NICH JINOU ČEPICI NOSÍ". Program vychází ze skutečnosti, že vzdělání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji dětí. Proto se u nás během dne střídá mnoho činností. Hrajeme si, zpíváme, kreslíme, modelujeme, cvičíme, povídáme si a chodíme do přírody. Předškolní výchova se netýká jen těchto činností, ale všech situací ve kterých se děti ocitnou během dne. Snažíme se rozvíjet péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, o děti nadané a děti od 2 do 3 let.